For virksomheder

Praktikservice

Praktikservice hjælper med en række praktiske ting i forbindelse med praktik.

Både virksomheder og unge kan få hjælp i Svendborg Erhvervsskoles praktikservice. Det kan være til:

  • Registrering og vejledning af praktikpladssøgende inden for erhvervsuddannelserne
  • Hjælp og vejledning i forb. med godkendelse af virksomheder som praktiksted for elever
  • Registrering af uddannelsesaftaler
  • Hjælp og vejledning i forb. med praktikpladsformidling (elevpladser/lærepladser)
  • Hjælp og vejledning i forb. med behandling af meritsager, realkompetencevurdering
  • Hjælp og vejledning i forb. med skolepraktik, AER, “Praktikpladsen” m.m.

Gør det let for dig selv

Praktikservice yder hjælp og vejledning i forbindelse med virksomhedsgodkendelse/ nygodkendelse som praktiksted for elever og videreformidler stillingsopslag til elever, der går på skolen eller er registreret som praktikpladssøgende.

Hjælp til elever

Hvis du er elev på Svendborg Erhvervsskole, som søger elevplads inden for erhvervsuddannelser, kan tilmelde sig Praktikservice som praktikpladssøgende. Andre uden for skolen, som søger elevplads, kan ligeledes blive tilmeldt.

Praktikservice registrerer uddannelsesaftaler i erhvervsskolernes fælles EDB-system (EASY-P) og sørger for tilmelding af eleverne til de skoleuger, som hører til uddannelsen.

Links vedr. erhvervsuddannelserne:

Undervisningsministeriets web-side om erhvervsuddannelser: www.uvm.dk

Praktikpladsen – web-mødested for virksomheder og elever: www.praktikpladsen.dk
Uddannelsesnævnet –  om de merkantile erhvervsuddannelser: www.uddannelsesnaevnet.dk
Uddannelsesguiden: www.ug.dk