SVEJSNING

SVEJSNING

AMU, efteruddannelse, opkvalificering eller kompetenceløft. Vi har alle brug for at lære nyt eller få ajourført vores faglige viden.

==> Se vores nye brochure med alle kurserne her.

==> Meld dig til kurserne her.

§17 (§26) Arbejdsmiljøkursus

Kurset ”Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring” udbydes på fastlagte datoer.

Kurset afvikles på Svendborg Erhvervsskole, men kan også gennemføres i egen virksomhed, hvis virksomheden kan stille et hold

Datoer for kursus:
• 23.08.2017
• 04.10.2017
• 22.11.2017

Brandforanstaltning v. gnistproducerende værktøjer

På dette kursus lærer kursisterne at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt, foretage brandslukning på arbejdspladsen, indrette arbejdspladsen, træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder.

Der udstedes endvidere varmt arbejde-certifikat, som gælder i 5 år i Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde.

Datoer for kursus:
• 30.08.2017
• 11.10.2017
• 29.11.2017