Teknisk Gymnasium (HTX)

Bioteknologi – matematik

Studieretningen MAT-BIOTEK er for dig, der ønsker en god faglig baggrund inden for kemi, biologi og matematik og vil bruge din viden til at arbejde med bl.a. medicin, fødevaresikkerhed, vacciner, genteknologi og bæredygtig produktion.

Samfundsrelevante udfordringer

Bioteknologi kombinerer ingeniørvidenskab og de natur­videnskabelige fag biologi, kemi, matematik, fysik og informationsteknologi. Det er et innovativt fag med mange anvendelser inden for f.eks. miljø, medicinsk forskning og fødevarer.

Faget bioteknologi A inkluderer biologi på B-niveau, og vi arbejder tværfagligt sammen med kemi B og matematik A, når vi vurderer nutidens og fremtidens teknologier og deres betydning for mennesker og samfund.

Vælger du studieretningen BIOTEK på Svendborg Tekniske Gymnasium, kommer du til at arbejde med samfunds­relevante problemstillinger, arbejde med bioteknologiske metetoder og lave selvstændige eksperimenter i skolens laboratorier.

Eksempler på indhold fra undervisningen

I undervisningen tager vi eksempelvis fat på temaer som:

  • Forplantningsteknologi – fertilitetsbehandling og fosterdiagnostik
  • Mikrobiologi og immunologi – sygdomme, antibiotika & vaccination
  • Biokemi – Kræftforebyggelse, undersøgelse og behandling
  • Bioteknisk produktion – fra skimmelost til funktionelle fødevarer
  • Bæredygtig fødevareproduktion – økologi, forædling og GMO
  • Energiproduktion – biobrændsel, brint og organiske solceller

 Uddannelse og job

Studieretningen sikrer dig adgang til alle naturvidenskabelige studier på universiteterne.

Den er oplagt at vælge, hvis du f.eks. drømmer om at blive læge, dyrlæge eller biolog. Studieretningen giver også et solidt fagligt grundlag, hvis du har planer om at vælge en professionsuddannelse som sygeplejerske, bioanalytiker eller laborant. Det giver gode muligheder for job inden for det private erhvervsliv, sundhedssektoren, undervisning og forskning.

Studieretningsfag

Matematik A
Bioteknologi A

Obligatoriske fag

Naturvidenskabeligt grundforløb
Produktudvikling grundforløb
Dansk A
Engelsk B
Kemi B
Fysik B
Teknologi B
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C
Idehistorie B
Teknikfag A, et af følgende:
– Byggeri og energi
– El-teknik
– Proces, levnedsmiddel og sundhed

Valgfag

A-niveau B-niveau C-niveau
Kommunikation IT
Teknologi
Engelsk
Fysik
Kemi 

 

Samfundsfag
Programmering 

 

 

 

Programmering
Psykologi
Musik
Tysk
Idræt