Teknisk Gymnasium (HTX)

Forløbet af HTX-uddannelsen

HTX er en 3-årig gymnasial uddannelse som er bygget op af et grundforløb på 3 måneder efterfulgt af et studieretningsforløb.

De første 3 måneder på Svendborg Tekniske Gymnasium er et grundforløb, hvor du får indtryk af, hvad det vil sige at gå på teknisk gymnasium. På grundforløbet har du obligatoriske fag som:

  • dansk
  • engelsk
  • fysik
  • kemi
  • biologi
  • matematik
  • samfundsfag
  • kommunikation/IT
  • teknologi

Grundforløbet giver en god forudsætning for at vælge en af de fem studieretninger:

Efter grundforløbet vælger du den studieretning, du synes bedst om.

Her har du stadig obligatoriske fag, men du får også 2 studieretningsfag og en række valgfag.

Efter 3 år er du teknisk student og en ny verden åbner sig.