Anoreksi og vores sundhedsidealer

Anoreksi og vores sundhedsidealer

Lea Muldtofte Olsen er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Ud fra en selvbiografisk vinkel vil hun nuancere debatten omkring anorektikeren og inddrage de kommercielle og populære diætpraksisser, der giver den spiseforstyrrede handlekraft.

– Jeg har mere end 10 års anorektisk erfaring med ere indlæggelser og adskillige behandlingsforsøg. Jeg er spiseforstyrret, men jeg er ikke et passivt, ubevidst offer for en irrationel psykisk lidelse. Tværtimod. Jeg har en strategi, hvor jeg rationelt og dedikeret spiser overdrevet etisk, moralsk og korrekt og, ja, sulter mig selv ihjel i processen. Jeg er et bevidst instrument for den vestlige verdens sundhedsidealer i sådan en grad, at idealerne bliver over- drevet og karikerede, jeg bliver rost og lovprist, mens jeg dør, fortæller Lea Muldtofte Olsen.

Sted: Auditoriet, Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, Skovsbovej 43, 5700 Svendborg.

Tid: Onsdag den 29. november 2017 kl. 16.30 – 18.30.

Alle er velkomne og arrangementet er gratis.

Tilmelding hos PsykInfo Region Syddanmark på telefon 99 44 45 46 eller på  www.psykinfo.regionsyddanmark.dk.

Arrangør er PsykInfo Svendborg.