Finans

Finansuddannelsen er for dig, der drømmer om at gøre karriere i en bank, et realkreditinstitut eller et forsikringsselskab.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse behøver du ikke vælge linje før du begynder på EUD/EUX Business. På Grundforløb 1 snuser du til alle linjerne, så du bedre kan vælge den retning, der passer dig. På Grundforløb 2 (GF2) følger du den linje, der retter sig mod dit hovedforløb.

Erhvervsuddannelse for studenter (EUS) er et kort grundforløb på 10 uger for studenter (STX, HTX og HF) og 5 uger for HHX-studenter.

Finans EUV

Hvis du er over 25 år skal du vælge EUV – erhvervsuddannelse for voksne. I en samtale afgør vi, om dine erfaringer gør, at du skal have et afkortet grundforløb og/eller hovedforløb. Finansuddannelsen skal tages som EUX.

Finans EUX

Finansuddannelsen skal tages med EUX. Det vil sige, at du også skal tage en række fag på gymnasialt niveau. Samlet tager uddannelsen 3½-4 år.