Undervisning

På finanslinjen veksler vi løbende mellem mange undervisningsmetoder, du har fag målrettet de finansielle arbejdspladser. Desuden har du i det studieforberedende år fag på gymnasialt niveau. Vi hjælper dig til at blive så dygtig som du kan.

På grundforløbet vil du opleve klasseundervisning, opgaver du selv skal løse, gruppearbejde og virksomhedsbesøg. I løbet af grundforløbet bliver du klar til at komme ud på en arbejdsplads.

Fag

På skolen undervises du fx i fag, der handler om kunden, rådgiveren og virksomheden i den finansielle sektor, fx en bank.

Du har også virksomhedsøkonomi og fag, der retter sig mod den branche, du vælger, og giver viden om branchens produkter.

På den studiekompetencegivende del af EUX har du fag på gymnasialt niveau.

Fag på gymnasialt niveau

EUX indeholder fag på gymnasialt niveau, der svarer til hf.

  • Du skal undervejs i din erhvervsuddannelse have dansk på A-niveau, it, engelsk og virksomhedsøkonomi/matematik på B-niveau.
  • Derudover skal du have yderligere et antal fag på B- eller C-niveau. Af disse skal mindst to fag være på B-niveau eller højere.
  • Du skal lave en større skriftlig opgave.
  • Endelig skal du gennemføre et skriftligt eksamensprojekt i to eller tre fag.

Obligatoriske grundfag

Der er placeret grundfag på C-niveau i både 1. og 2. del af grundforløbet. Elever, der ikke har adgang til grundforløbets 1. del skal opkvalificere sig forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del.

6 prøver efter EUX-forløb

Det studieforberedende år afsluttes med en eksamen, der indeholder 6 prøver i fag på gymnasialt niveau og en mundtlig prøve med udgangspunkt i den større skriftlige opgave.

Tæt på virkeligheden

Projekter, virksomhedsbesøg og korte praktikperioder ude i forskellige butikker er med til at gøre teorien fra klasselokalet håndgribelig. Samtidig får du en fornemmelse for, hvor du gerne vil arbejde i fremtiden.

Vi trækker nogle gange gæstelærere ind, som kan give en ny vinkel på undervisningen.