Projekter

Undervisningsformen er casebaseret, og du arbejder med en række mindre projekter under EUS-forløbet.

Projektarbejde foregår som udgangspunkt i grupper og med konkrete virksomheder som case. Ud fra konkrete tal og informationer om en konkret forretning eller virksomhed, skal gruppen i løbet af en uge analysere informationerne ud fra de værktøjer, vi bruger i undervisning. Gruppen skal ende med at aflevere en skriftlig opgave om casen.

Den type mindre projekter kan du forvente 5 af i løbet af de 5/10 uger.