Eksamen

Du får løbende feedback på din udvikling og slutter med en grundforløbsprøve, inden du tager fat på hovedforløbet.

Din præstation bliver løbende bedømt ud fra den uddannelsesplan, du fra starten har været med til at lægge. Du får standpunktskarakterer i alle grund- og valgfag, og du skal du op til nogle prøver og en afsluttende eksamen, inden du er færdig på grundforløbet.

Prøver og eksamen på GF1 og GF2

Efter grundforløb 1 er der 1 eksamen.

Efter grundforløb 2 er der 1 prøve i 1 grundfag eller 1 valgfag, og du skal bestå grundforløbsprøven.

Fagprøve efter hovedforløbet

Efter hovedforløbet afslutter du med en fagprøve. Afhængigt af  branche foregår det på forskellige erhvervsskoler i landet. Svendborg Erhvervsskole har fagprøver for dekoration / Visual Merchandising og offentlig administration.

Fagprøven kan du bruge max 37 timer på. Du gennemfører et projekt i praktikvirksomheden, og du udarbejder dokumentation skriftligt eller på video, som du fremlægger til den mundtlige eksamen. Eksamen foregår på skolen, og den varer 30 minutter inklusiv votering.

Fagprøven skal vise, at du kan formulere ideen, fastsætte mål, planlægge og gennemføre den aktivitet, du har fået idé til. Desuden skal du kunne evaluere din egen indsats i forhold til de fastsatte mål og problemformuleringen.