Forløb (grundforløb og hovedforløb)

Uddannelsen er bygget op af et grundforløb på skole i 6 måneder – eller 1 år hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse – og bagefter et hovedforløb på 2 år. Til hovedforløbet skal du finde en læreplads.

Uddannelsen består af:

 • Et grundforløb på 20 eller 40 uger, som du tager på EUD/EUX Business i Svendborg.
 • Et hovedforløb på 2 år, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Søger du ind direkte efter grundskolen, skal du have både grundforløb 1 (GF1) og grundforløb 2 (GF2).

Er det mere end 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, begynder du direkte på GF2.

GF1 gør dig klar til at træffe valg

På de første 20 uger skal du arbejde projektorienteret på tværs af flere fag, mens du samtidig har kendte grundfag som dansk, samfundsfag og engelsk. Her får du fundamentet til både at tage din uddannelse som EUX – og dermed få en gymnasial uddannelse – OG senere at blive elev i en virksomhed inden for handel, event, butik eller kontor.

GF1 er et spændende forløb med mange udfordringer, som gør dig klar til at træffe de rette valg for din fremtid.

GF2

På GF2 vælger du retning. Du vælger imellem:

 • Butik og e-shop
 • Handel
 • Event
 • Kontor

Indenfor hver gren vælger du desuden et speciale, som er målrettet den praktik, du skal ud i på hovedforløbet.

Næste optag finder du under Generelt om erhvervsuddannelserne.

Hovedforløb

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som har lært om på skolen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Se mere under praktik og lærepladser.

Fag og eksamen på grundforløbet

De fag, du skal have er:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • IT C
 • organisation C (Kun obligatorisk for EUX)
 • samfundsfag C (Kun obligatorisk for EUX)
 • matematik C (Kun obligatorisk for EUX)

Desuden får du uddannelsesspecifikke fag, der retter sig imod den uddannelse du har valgt.

Forløbet slutter du af med en grundforløbsprøve, som er målrettet den uddannelse, du har valgt.

Næste optag finder du under Generelt om erhvervsuddannelserne.