Råd og udvalg

Hverdagen og miljøet på skolen skal være med til at give de bedste rammer for at lære, og derfor er elevdemokrati en naturlig del af uddannelsen.

På EUD/EUX Business i Svendborg har vi 3 vigtige organer for elevdemokratiet:

  • Elevrådet
  • Festudvalget
  • Månedens elevudvalg

I alle tre sidder en lærer med som back up, men det er eleverne selv, der træffer beslutningerne indenfor de rammer, rådet og udvalgene har.

Elevrådet

Elevrådet består af 2 elever fra hver klasse. De mødes hver måned og fungerer som talerør for alle eleverne overfor ledelsen.

Elevrådet har indflydelse på dagligdagen såsom opstilling af vandautomater og brugen af skærmen i multirummet. Det er også elevrådet, der står bag beslutningen om at holde morgensamling en gang om måneden.

Festudvalget

Festudvalget består normalt af 10 elever, som har meldt sig frivilligt til at arrangere den månedlige fredagscafé og de 4 fester om året.

En gang om måneden holder festudvalget møde, og imellem møderne har medlemmerne forskellige opgaver. Det kan være at sørge for servering eller musik til fredagscaféen eller at lave plakater og markedsføre festerne eller at sælger billetter.

Månedens elevudvalg

1 repræsentant fra hver klasse mødes en gang om måneden med lærer Louise Wilde. Hver klasse har nomineret en elev, og klassens repræsentant forsøger at sælge netop sin kandidat. Der er kamp om pladsen, og argumenterne handler oftest om, hvem der har overvundet de største udfordringer og alligevel skabt gode resultater, eller hvem der har udvist et særligt kammeratskab i klassen.