Optagelse og adgangskrav

Det er ikke for sent at begynde på en erhvervsuddannelse, selv om du over 25 år og har været i gang med en masse andet i dit liv.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du tage en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Dit forløb bliver tilrettelagt på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed typisk kortere.

Begynd på GF2

Du begynder på grundforløb 2 – ofte i en reduceret version. Kontakt en studievejleder i god tid, så vi kan få vurderet af dine kompetencer, og indrette uddannelsen efter dine forudsætninger.

Tag et kortere hovedforløb

Hovedforløbet afkortes, hvis du har relevant erhvervserfaring.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Studievejlederen kan guide dig.