Optagelse og adgangskrav

For at blive optaget på EUD/EUX Business skal du opfylde nogle enkle krav. På samme måde er der nogle fag du skal bestå i grundforløbet for at kunne komme videre med studieretningsforløb samt hovedforløb og elevplads.

Hvis du vil tage din EUD/EUX Business på Svendborg Erhvervsskole, skal du bare have:

  • Gennemført folkeskolen eller en tilsvarende uddannelse
  • Opnået mindst 2,0 i fagene dansk og matematik fra folkeskolens 9./10. klasse

Hvis du begynder direkte efter 9./10. klasse eller senest inden 1. september året efter, du er gået du, skal du desuden:

  • Være erklæret uddannelsesparat til erhvervsuddannelse.

Andre veje ind

En uddannelsesaftale med en butik eller virksomhed er en særlig trumf. Du skal stadig have været igennem grundskolen, men har du en aftale med en arbejdsgiver om en praktikplads efter grundforløbet, så har du krav på at komme ind.

Hvis du har en gymnasial uddannelse, er du også sikker på at kunne komme ind.

En samtale eller en prøve på Svendborg Erhvervsskole kan også give adgang, hvis ledelsen uanset dine karakterer vurderer, at du kan gennemføre uddannelsen.

Sådan søger du

Hvis du begynder indenfor et år efter du er gået ud af 9./10. klasse søger du ind med din uddannelsesplan via optagelse.dk.

Se mere på ug.dk

Hvis du søger ind senere end et år efter afslutningen af 9./10. klasse, søger du ind via optagelse.dk. Find en vejledning på ug.dk.

Adgangskrav ved overgangen til hovedforløbet

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet skal du have gennemført fagene:

  • Dansk på D-niveau
  • Engelsk på D-niveau
  • Erhvervsøkonomi på C-niveau
  • Afsætning på C-niveau
  • Informationsteknologi på C-niveau

Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag.

Tal med en vejleder

Får du ikke svar på dine spørgsmål her på siden, er du altid velkommen til få en snak med en studievejleder.

Du er også velkommen til at besøge os.