Eksamen

Du får løbende feedback på din udvikling og slutter med en grundforløbsprøve, inden du tager fat på hovedforløbet. Efter EUX 1. del kan du vælge at læse videre i stedet for at tage hovedforløbet. Gennemfører du alle 4 år får du både et EUX-bevis og et fagprøvebevis.

Din præstation bliver løbende bedømt ud fra den uddannelsesplan, du fra starten har været med til at lægge. Du får standpunktskarakterer i alle grund- og valgfag, og du skal du op til nogle prøver og en afsluttende eksamen, inden du er færdig på grundforløbet.

Prøver og eksamen på GF1 og GF2

Efter grundforløb 1 er der 1 eksamen.

Efter grundforløb 2 er der 1 prøve i 1 grundfag eller 1 valgfag, og du skal bestå grundforløbsprøven.

Fagprøve efter hovedforløbet

Efter hovedforløbet afslutter du med en fagprøve. Afhængigt af  branche foregår det på forskellige erhvervsskoler i landet. Svendborg Erhvervsskole har fagprøver for dekoration / Visual Merchandising og offentlig administration.

Fagprøven kan du bruge max 37 timer på. Du gennemfører et projekt i praktikvirksomheden, og du udarbejder dokumentation skriftligt eller på video, som du fremlægger til den mundtlige eksamen. Eksamen foregår på skolen, og den varer 30 minutter inklusiv votering.

Fagprøven skal vise, at du kan formulere ideen, fastsætte mål, planlægge og gennemføre den aktivitet, du har fået idé til. Desuden skal du kunne evaluere din egen indsats i forhold til de fastsatte mål og problemformuleringen.

Fagprøve og EUX – eller videre efter EUX 1. del

Det studieforberedende forløb afsluttes med en eksamen, der indeholder 6 prøver i fag på gymnasialt niveau og en mundtlig prøve med udgangspunkt i den større skriftlige opgave.

Du afslutter hele uddannelsen med en fagprøve og modtager fagprøvebevis og EUX-bevis.

Du har mulighed for at stige af efter den studiekompetencegivende del af EUX og benytte dit bevis til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Husk at du også skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.