Undervisning

EUX-uddannelsen giver dig både de faglige grundfag og de studieforberedende fag på gymnasialt niveau, inden du kommer på hovedforløbet. Vi veksler løbende mellem mange metoder, og vi hjælper dig til at blive så dygtig som du kan.

På grundforløbet vil du opleve klasseundervisning, opgaver du selv skal løse, gruppearbejde og projekter ude i lokale virksomheder. I løbet af grundforløbet bliver du klar til at komme ud på en arbejdsplads.

Fag

På skolen undervises du fx i:

  • Eventgennemførelse
  • Eventplanlægning
  • Eventudvikling
  • Salg og service

Du skal også have fag som dansk, engelsk, samfundsfag, erhvervsøkonomi og informationsteknologi.

Tæt på virkeligheden

Projekter, virksomhedsbesøg og korte praktikperioder ude i forskellige virksomheder er med til at gøre teorien fra klasselokalet håndgribelig. Samtidig får du en fornemmelse for, hvor du gerne vil arbejde i fremtiden.

Vi trækker nogle gange gæstelærere ind, som kan give en ny vinkel på undervisningen.

Fag på gymnasialt niveau

EUX indeholder fag på gymnasialt niveau, der svarer til hf.

  • Du skal undervejs i din erhvervsuddannelse have dansk på A-niveau, it, engelsk og virksomhedsøkonomi/matematik på B-niveau.
  • Derudover skal du have yderligere et antal fag på B- eller C-niveau. Af disse skal mindst to fag være på B-niveau eller højere.
  • Du skal lave en større skriftlig opgave.
  • Endelig skal du gennemføre et skriftligt eksamensprojekt i to eller tre fag.

Obligatoriske grundfag

Der er placeret grundfag på C-niveau i både 1. og 2. del af grundforløbet. Elever, der ikke har adgang til grundforløbets 1. del skal opkvalificere sig forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del.

6 prøver efter EUX-forløb

Det studieforberedende år afsluttes med en eksamen, der indeholder 6 prøver i fag på gymnasialt niveau og en mundtlig prøve med udgangspunkt i den større skriftlige opgave.