Generelt om uddannelsen

Som student kan du tage et meget kort grundforløb, inden hovedforløbet med praktik i fx bank, forsikringsselskab eller realkreditinstitut.

Som finansassistent hjælper du kunder med deres økonomi. På skolen lærer du fx om dankort, lønkonto, lån og opsparing samt forsikringer.

Vi arbejder meget med it, for det bliver en uundværlig del af det daglige arbejde.

Du skal lære at rådgive

En vigtig opgave er rådgivningen af kunderne om, hvilke lån der er mest hensigtsmæssige i bestemte situationer, eller hvilken opsparing der bedst passer til kundens behov.

Særligt for studenter

EUX er et krav på finansuddannelsen, men som student skal du blot tage det afkortede grundforløb på 10 uger efterfulgt af en grundforløbsprøve og et hovedforløb med praktik. Du skal ikke tage den studiekompetencegivende del af EUX.

Se under Adgangskrav hvilke fag, du skal gennemføre på det afkortede grundforløb.