Forløb (grundforløb og hovedforløb)

Uddannelsen er bygget op af et grundforløb på skole i 6 måneder for dig der er gået ud af skolen for mere end et år siden – og bagefter et hovedforløb på 2 år. Til hovedforløbet skal du finde en læreplads.

Uddannelsen består  af:

 • Et grundforløb på 6 måneder, som du tager på EUD / EUX Business i Svendborg
 • Et hovedforløb på 2 år, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Forløb for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, kan du tage en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Dit forløb bliver tilrettelagt på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed typisk kortere.

Begynd på GF2

Du begynder på grundforløb 2 – ofte i en reduceret version. Kontakt en studievejleder i god tid, så vi kan få vurderet af dine kompetencer, og indrette uddannelsen efter dine forudsætninger.

Tag et kortere hovedforløb

Hovedforløbet afkortes, hvis du har relevant erhvervserfaring.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Studievejlederen kan guide dig.

GF2

På GF2 vælger du retning. Du vælger imellem:

 • Butik og e-shop
 • Handel
 • Event
 • Kontor

Indenfor hver gren vælger du desuden et speciale, som er målrettet den praktik, du skal ud i på hovedforløbet.

Næste optag finder du under Generelt om erhvervsuddannelserne.

Hovedforløb

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som har lært om på skolen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Se mere under praktik og lærepladser.

Fag og eksamen på grundforløbet

De fag, du skal have er:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • IT C
 • organisation C (Kun obligatorisk for EUX)
 • samfundsfag C (Kun obligatorisk for EUX)
 • matematik C (Kun obligatorisk for EUX)

Desuden får du uddannelsesspecifikke fag, der retter sig imod den uddannelse du har valgt.

Forløbet slutter du af med en grundforløbsprøve, som er målrettet den uddannelse, du har valgt.

Næste optag finder du under Generelt om erhvervsuddannelserne.