Uddannelsesretninger

Du kan afslutte kontoruddannelsen med specialerne administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, rejseliv, revision, spedition og shipping eller økonomi.

Hvert speciale har et særligt indhold, som er målrettet den opgave, du skal løse som elev i hovedforløbet.

Administration

Du lærer du tage dig af firmaets forskellige administrative funktioner, så du fx kan deltage i projektstyring, opdatering af hjemmesider, sagsbehandling mv. Du lærer også at benytte forskellige it-programmer og at formulere dig på andre sprog.

Advokatsekretær

Du lærer om retssager og at lave dokumenter som fx stævninger, testamenter og lignende.

Lægesekretær

Du lærer om journalskrivning og kontakt med offentlige myndigheder, laboratorier, patienter og andre sygehuse.

Offentlig administration

Du lærer om journalarbejde og informationsopgaver. Du lærer om teamsamarbejde – og om sagsbehandling. Det kan fx være en borgers eller virksomhedsleders henvendelse til kommunen, hvor du finder oplysninger og foreslår løsninger.

Revision

Du lærer om forskellige regnskabsopgaver og at være med ved gennemgang af virksomheders regnskaber samt indberetninger til skat og moms.

Rejseliv

Du lærer at planlægge og lave tilbud på rejser og ophold og foretage beregninger. Du lærer at yde service overfor kunder og gæster og at have kontakt til fx overnatningssteder og museer.

Spedition og shipping

Du lærer om, hvordan man planlægger transporter, fx sender varer mellem lande. Du lærer at lave de nødvendige dokumenter og sørge for fx forsikring.

Økonomi

Du lærer at lave regnskaber og budgetter. Du lærer fx at bogføre indtægter, udgifter og lønninger i en virksomhed og at deltage i virksomhedens økonomistyring.