Karrieremuligheder

Arbejder du inden for kontor, har du gode muligheder for både at gøre karriere som ung leder og for at videreuddanne dig.

Det merkantile område rummer gode muligheder for dygtige unge, der vil gøre hurtig karriere.

Hurtig karriere

Som en tidligere elev, Morten Breith siger:

“Som 22-årig vil jeg gerne være færdiguddannet ejendomsmægler. Det bedste ved merkantil EUD er, at den er kort, der er frihed under ansvar, og fagene kan bruges til noget”.

Brug for nye kræfter

Ifølge Undervisningsministeriet var det samlede antal nyuddannede i 2013 inden for de merkantile uddannelser (EUD) ca. 7.200 personer. Detailhandel og kontorområdet er de store hovedgrupper med hver over 3.000 nyuddannede.

I løbet af den næste 10-års periode bliver der op mod 55.000 færre med en uddannelse inden for området, fordi mange ældre går på efterløn og pension.

Pæne udsigter

Flere end 325.000 arbejder i dag inden for handel- og kontorområdet, men det store frafald af ældre vil give rimelige beskæftigelsesmuligheder. Udsigterne er således pæne, selv om ledighedsprocenten for handels- og kontoruddannede har ligget relativt stabilt på 5-6 procent siden 2010.

Mulighed for videreuddannelse

Efter endt uddannelse har du mange muligheder for at tage en videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller universitetsuddannelse, hvis du ikke går direkte efter et job.