Optagelse og adgangskrav

Er du student, tager du et afkortet grundforløb og går videre på hovedforløbet. Du skal ikke tage det studiekompetencegivende år.

Som student er du sikker på optagelse på EUS grundforløbet.

Der er følgende krav ved overgangen til hovedforløbet:

  • Med en studentereksamen fra  STX, HTX eller HF skal du på grundforløbet bestå et grundforløbsfag og eksamen i uddannelsesspecifikke fag.
  • Med en studentereksamen fra HHX skal du udelukkende bestå uddannelsesspecifikke fag.

For at starte på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddannelsesaftale.