Bager og konditor EUX

Optagelse og adgangskrav

Folkeskolens afgangsprøve med mindst 02 i dansk og matematik eller en praktikaftale er kort sagt den enkle vej til at begynde på uddannelsen til bager og konditor. Se mere om krav og tilmelding her.

Adgangskrav til uddannelsen som bager og konditor

For at blive optaget på grundforløbet i uddannelsen som bager og konditor, skal du opfylde en række krav, inden vi byder dig velkommen. Disse krav er:

 • Du skal have afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende undervisning
 • Du skal have mindst karakteren 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 • Du skal vurderes uddannelsesparat, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Genvej med uddannelsesaftale

Hvis du inden uddannelsesstart har en uddannelsesaftale med en offentlig eller privat virksomhed, er kravene automatisk opfyldt. Bemærk dog at du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende).

Der er yderligere krav, hvis du vælger at gå videre på hovedforløbet som bager og konditor. Disse krav er at du skal have bestået dansk og naturfag på E-niveau.

Du vil i grundforløbet – og inden start på hovedforløbet – få mulighed for at tage følgende certifikater:

 • Almen fødevarehygiejne
 • Førstehjælp på mellemniveau
 • Elementær brandbekæmpelse

Hvornår/hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmelding sker via www.optagelse.dk, hvor du logger ind og sender ansøgningen elektronisk.
Tilmelding til uddannelsens grundforløb kan foretages løbende.
Grundforløbet starter i januar og august.
Er du fyldt 25 år, skal du kompetencevurderes inden starten på din uddannelse.
Vil du vide mere om optagelse, så kontakt studiesekretær Lea Steen Christensen, tlf. 7222 5733.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har lyst til kreativt arbejde
 • Har sans for formgivning
 • Er god til at tale med kunder og nyder at servicere
 • Kan komme tidligt op om morgenen og er klar til at arbejde i weekenden
 • Tåler at arbejde i rum med høj temperatur