Bager og konditor EUX

Eksamen

Med en prøve i naturfag og en praktikaftale på plads bliver du klar til hovedforløbet. Den endelige svendeprøve tager du mod slutningen af hovedforløbet.

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået faget:

  • Naturfag på E-niveau

Nødvendige certifikater

Du vil i grundforløbet – og inden start på hovedforløbet – få mulighed for at tage følgende certifikater:

  • Almen fødevarehygiejne
  • Førstehjælp på mellemniveau
  • Elementær brandbekæmpelse

Afsluttende prøver

Hvis du ønsker at være bagværker, skal du bestå en afsluttende prøve efter 2 år og 6 måneder plus evt. grundforløb 1.

I slutningen af hovedforløbet skal du op til en afsluttende svendeprøve for henholdsvis bager eller konditor.