Efteruddannelse FOOD

Online kurser

Se brochuren her.

 

KURSUSTILMELDING

Tilmelding til kurserne og ansøgning om tilskud foregår via skolernes hjemmeside, hvor der linkes til efteruddannelse.dk, eller ved at kontakte skolerne. Se kontaktoplysninger på bagsiden. Du kan også søge på AMU-numret på efteruddannelse.dk og tilmelde dig direkte derinde.

 

TILSKUD OG ØKONOMI

Hvis kursusdeltager har uddannelse på faglært niveau, ligger prisen på kurserne fra 126 kr. pr. dag, og man kan som arbejdsgiver opnå VEU-godtgørelse på op til 881 kr. pr. dag. Har kursusdeltager mere end 120 km t/r til kursusudbyder, ydes der tilskud til kost og logi på op til 500 kr. pr. døgn samt tilskud til transport.

Medarbejdere omfattet af 3F/HORESTA overenskomsten med minimum 6 måneders anciennitet, kan udover VEU-godtgørelse søge tilskud gennem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond. Be- løbet er 629 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at medarbejderen ikke har opbrugt retten til selvvalgt uddan- nelse.

Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond søges via Pension Danmark på pension.dk . Det er virksomheden som forestår ansøgning.
Kurserne er målrettet faglærte og øvrige medarbejdere med brancheerfaring. Der er garanti for, at kurserne holdes ved minimum 8 tilmeldte.