Ernæringsassistent EUX

Optagelse og adgangskrav

Hvis du kunne tænke dig at tage uddannelsen som ernæringsassistent, er du landet det rette sted. Læs mere om adgangskrav og om tilmelding til uddannelsen.

Adgangskrav til uddannelsen som ernæringsassistent

For at blive optaget på grundforløbet i uddannelsen som ernæringsassistent, skal du opfylde en række krav, inden vi byder dig velkommen. Disse krav er:

  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende undervisning
  • Du skal have mindst karakteren 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  • Du skal vurderes uddannelsesparat, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1. For at blive optaget på grundforløb 2, skal du have en læreplads, eller du kan ansøge om en af skolens kvotepladser. Kvotepladser er skolens mulighed for at optage et mindre antal elever, som ikke har en aftale om en elevplads inden begyndelsen af uddannelsens grundforløb 2. Kontakt skolens erhvervs- og uddannelsesvejleder for yderligere information om optagelse.

Sådan søger du

Kortere forløb med praktikaftale

Hvis du inden uddannelsesstart har en uddannelsesaftale med en offentlig eller privat virksomhed, er kravene automatisk opfyldt. Bemærk dog at du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende).

Der er yderligere krav, hvis du vælger at gå videre på hovedforløbet som ernæringsassistent. Disse krav er at du skal have bestået dansk og naturfag på E-niveau.

Hvornår/hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmelding sker via www.optagelse.dk, hvor du logger ind og sender ansøgningen elektronisk.
Tilmelding til uddannelsens grundforløb kan foretages løbende.
Grundforløbet starter i januar og august.
Er du fyldt 25 år, skal du kompetencevurderes inden starten på din uddannelse.
Vil du vide mere om optagelse, så kontakt studiesekretær Lea Steen Christensen, tlf. 7222 5733.