Ernæringsassistent EUX

Eksamen

Uddannelsen som ernæringsassistent medfører naturligvis at du skal op til eksamen undervejs i forløbet. Få mere at vide om hvornår og hvordan.

Når du starter op på uddannelsen som ernæringsassistent, er det samtidig starten på et forløb, som munder ud i forskellige eksamener. Hvilke eksamener, der er tale om, kommer meget an på, hvilken retning du vælger under uddannelsen som ernæringsassistent.

Du vil dog helt sikkert både komme op i teoretiske fag og i praktiske fag, hvor du skal demonstrere, at du har fulgt undervisningen. Disse eksamener finder dels sted i klasselokaler og i køkkener, hvor dagsordenen handler om god og sund mad samt hygiejne.

Ernæringshjælper – ernæringsassistent

Uddannelsen som ernæringsassistent tager 3 år, men allerede efter halvandet år kan du kalde dig for ernæringshjælper. Inden du skriver titlen på dit visitkort, skal du op til en eksamen, som både er teoretisk og praktisk.

Hvis du læser videre, vil du ved uddannelsens afslutning skulle op til afsluttende eksamener, og når disse er bestået, kan du kalde dig selv for ernæringsassistent. Den afsluttende eksamen består af en svendeprøve, som består af et projekt, en praktisk prøve og et mundtlig forsvar af det praktiske arbejde.

Ernæringshjælper prøven

Efter første skoleperiode, dvs. efter grundforløb, praktik og skoleperioden, skal du op til en praktisk prøve. Denne prøve er et projekt, hvor du i løbet af en halv skoleuge skal skrive en opgave, hvor du skal op i en praktisk køkkenprøve, og hvor du afslutter med en mundtlig prøve.

Ernæringsassistent – eksamen

Uddannelsen som ernæringsassistent afsluttes med en svendeprøve, som finder sted i slutningen af sidste skoleperiode. Den afsluttende svendeprøve indeholder en praktisk, selvvalgt prøve, en bunden opgave som du får udleveret ved prøvens begyndelse og en mundtlig prøve, som afslutter eksamensforløbet.

Guld og sølv

Karakterer gives efter den velkendte 7 trins-skala, som du kender fra grundskolen. 12 er den højeste karakter, og hvis du ved svendeprøven opnår karakteren 12-12, har du automatisk vundet den anerkendelse, som man kalder guld.

Hvis du opnår karakteren 12-10 eller 10-12, har du opnået den flotte udmærkelse, som kaldes sølv. Hvis du opnår guld eller sølv, bliver dette skrevet på dit svendebrev.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.