Kok og Smørrebrød cater EUD

Optagelse og adgangskrav

Velkommen til uddannelsen som gastronomassistent og cater. Inden vi kan optage dig på uddannelsen, er der en række adgangskrav, som du skal opfylde.

FOOD, som er en del af Svendborg Erhvervsskole, byder dig velkommen til gastronomuddannelsen. Denne ungdomsuddannelse hjælper dig videre til dit fremtidige job som kok eller med speciale i smørrebrød og catering.

Du skal opfylde visse adgangskrav

Inden vi kan tage godt imod dig, er der en række optagelseskrav, som du skal opfylde. Det gælder følgende:

  • Du har bestået folkeskolens 9. eller 10. klasse  med 02 i gennemsnit eller have modtaget tilsvarende undervisning
  • Fagene dansk og matematik skal som minimum være bestået med karakteren 2 eller derover til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  • Hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse, skal du vurderes uddannelsesparat

Hvis du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, er du automatisk optaget på uddannelsen som gastronom med speciale i smørrebrød og catering. Dog skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse.

Krav til hovedforløbet

Når du har gennemført grundforløbet, ønsker du sikkert at gå videre til hovedforløbet, og her er der ligeledes en række krav, som du skal opfylde, inden vi kan tage pænt imod dig dér. Du skal nemlig have gennemført og bestået følgende fag:

  • Dansk på E-niveau
  • Naturfag på E-niveau

Når du er i grundforløbet, får du mulighed for at tage certifikater inden for

  • Almen fødevarehygiejne
  • Førstehjælp på mellemniveau
  • Elementær brandbekæmpelse

Hvornår/hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmelding sker via www.optagelse.dk, hvor du logger ind og sender ansøgningen elektronisk.
Tilmelding til uddannelsens grundforløb kan foretages løbende.
Grundforløbet starter i januar og august.
Er du fyldt 25 år, skal du kompetencevurderes inden starten på din uddannelse.
Vil du vide mere om optagelse, så kontakt studiesekretær Lea Steen Christensen, tlf. 7222 5733.