Kok og Smørrebrød cater EUV

Uddannelsesretninger

Tag din uddannelse på Svendborg Erhvervsskole, hvor du har mulighed for at blive gastronom med specialet cater. Dette hele foregår i afdelingen Mad Til Mennesker.

Når du starter op på gastronomuddannelsen på Svendborg Erhvervsskole, kan du efter 12 måneder efter grundforløbet kalde dig for gastronomassistent. Hvis du fortsætter på uddannelsen, kan du efter 2 år og 4 måneder efter grundforløbet kalde dig for gastronom med specialet cater.

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om madlavning, sundhed og ernæring. Du vil desuden lære en masse om at sammensætte menuer og betjene kunder.

Gastronomassistent

Efter 12 måneder efter grundforløbet kan du kalde dig for gastronomassistent, hvis du gennemfører og består eksamenen. Som gastronomiassistent lærer du at beherske og udføre en række forskellige opgaver, der dukker op i et moderne køkken.

Du lærer de håndværksmæssige teknikker, og du oparbejder et stort kendskab til de forskellige råvarer. Uddannelsen afsluttes med en praktisk og teoretisk prøve.

Gastronom med specialet cater

Når du fortsætter uddannelsen efter endt eksamen som gastronomiassistent, kan du 2 år og 4 måneder senere kalde dig for cater. I uddannelsen som gastronom med specialet cater vil du veksle imellem ophold her på Svendborg Erhvervsskole og praktikophold.

Under uddannelsen stifter du bekendtskab med en række forskellige kerneområder, for eksempel

  • Råvarer
  • Håndværk
  • Tilberedning
  • Anretning
  • Servering

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve, hvor du både skal op i en praktisk og en mundtlig prøve.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.