Kok og Smørrebrød cater EUV

Eksamen

Når du nærmer dig afslutningen af uddannelsen som gastronom med specialet cater, venter en praktisk og teoretisk eksamen. Læs mere om hvordan det foregår.

Som det er med mange ungdomsuddannelser skal du op til en afsluttende eksamen, når du nærmer dig afslutningen af uddannelsen som gastronom med specialet cater. På Svendborg Erhvervsskole foregår denne eksamen som både en teoretisk og en praktisk del.

Ved denne eksamen skal du vise, at du har styr på de mål, som er sat undervejs i uddannelsen. Desuden skal du udføre en praktisk opgave, som tilsammen med den teoretiske del udmunder i en karakter.

Mange opgaver i sigte

Ved den afsluttende eksamen/svendeprøve skal du vise at du mestrer en række nødvendige elementer/delmål i uddannelsen. Dette er for eksempel

  • Vurdere og anvende korrekte råvarer
  • Besidde viden om hygiejne, arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Tilberede fastfood
  • Tilpasse sig samarbejde i et køkken
  • Analysere og løse faglige problemer

Dagen før din eksamen, skal du trække en opgave. Herefter skal du forberede din eksamen, både den praktiske og mundtlige del, og prøven varer 4 timer.

Din svendeprøve udløser 1 karakter. Denne karakter tager afsæt i den velkendte 7 trins skala, hvor 12 er den højeste karakter.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.