Kok og Smørrebrød cater EUX

Råd og udvalg

Når du er elev på Svendborg Erhvervsskole, er du også en del af skolens elevråd. Elevrådet er elevernes talerør over for skolens ledelse og bestyrelse.

At blive optaget som elev på gastronomuddannelsen med specialet cater er ensbetydende med, at du også er en del af Svendborg Erhvervsskoles elevråd. Elevrådet er det råd, som samler alle skolens elever, som er fordelt på de 3 matrikler:

  • Ryttervej
  • Skovsbovej
  • Porthusvej

Elevrådets formål er at du og dine medstuderende har de bedste forhold som muligt, mens I tager jeres uddannelse her på Svendborg Erhvervsskole. Elevrådet vælges af eleverne og er derfor et vigtigt råd for dig.

Fra ønske til virkelighed

Elevrådets opgaver er mange. Det er for eksempel elevrådet, som samler ønsker fra jer elever sammen og forelægger disse for skolens ledelse og bestyrelse.

Der er nemlig afsat 2 pladser til elevrådets i skolens øverste bestyrelse, hvoraf den ene plads er tildelt 1 stemme ved eventuelle afstemninger i bestyrelsen. På denne måde sikres I elever at blive hørt.