Generelt om erhvervsuddannelserne

En erhvervsuddannelse er bygget op af et grundforløb og et hovedforløb. Samlet tager det mellem 1½-5½ år, inden du har svendebrev og måske EUX-bevis afhængigt af, hvilken uddannelse samt hvilke trin, specialer og valgfag, du vælger. Har du opfyldt din undervisningspligt kan du komme i gang.