EUS - Erhvervsuddannelse for studenter

Studenter fra STX, HF og HTX kan tage et kort grundforløb på 10 uger. Studenter fra HHX kan tage et på 5 uger. Når du har bestået en grundforløbsprøve er du klar til hovedforløb med praktik og korte skoleforløb.

EUS er en erhvervsuddannelse for studenter, der ønsker en elevplads inden for kontor, handel, butik, event eller finans.

EUS supplerer din gymnasiale uddannelse med erhvervsuddannelsesfag og varer 10 uger, når du har en STX, HTX eller HF. HHX´ere kan klare sig med 5 uger.

Det lærer du

Hvis du er STX’er, HTX’er eller HF’er modtager du undervisning i:

  • Afsætning C
  • Erhvervsøkonomi C
  • IT C
  • Uddannelsesspecifikke fag

Forløbet afsluttes med et grundforløbsprojekt målrettet dit uddannelsesmål samt en grundfagseksamen.

Hvis du er HHX’er skal du kun have de uddannelsesspecifikke fag , som afsluttes med en grundforløbsprøve målrettet dit uddanelsesmål.

Undervisningssted: Svendborg Erhvervsskole, Skovsbovej 43, Svendborg.

Sådan kommer du i gang

Der er optag 2 gange om året på EUS:

Startdatoen for HHX elever er den 1. august og med slutdato den 31. august og for alle andre studenter er næste forløb 18. marts 2019.

Ansøgning: Send ansøgningsskemaet, CV, dit studenterbevis samt en kort beskrivelse om, hvad du vil bruge EUS til enten pr. mail til mbc@sesg.dk eller via post.