EUS - Erhvervsuddannelse for studenter

Studenter fra STX, HF og HTX kan tage et kort grundforløb på 5 uger. Når du har bestået en grundforløbsprøve er du klar til hovedforløb med praktik og korte skoleforløb.

EUS er erhvervsuddannelsen for studenter, der ønsker en elevplads inden for kontor, handel, butik/e-shop eller event.

EUS supplerer din gymnasiale uddannelse med erhvervsuddannelsesfag og varer 5 uger, når du har en STX, HTX eller HF.

Det lærer du

Alt efter hvilken uddannelse du vælger, vil du modtage undervisning i følgende fag.

En uddannelse inden for kontor:

  • Virksomhedsøkonomi C
  • IT C – online
  • Uddannelsesspecifikke fag

En uddannelse inden for butik, handel eller event:

  • Virksomhedsøkonomi C
  • Afsætning C – online
  • Uddannelsesspecifikke fag

I et af dine fag (afsætning eller IT) vil undervisningen forløbe som online-undervisning, men du skal som udgangspunkt være fysisk til stede på Svendborg Business til alle fag – også online fagene.

Forløbet afsluttes med et grundforløbsprojekt målrettet dit uddannelsesmål samt en grundfagseksamen.

Undervisningssted: Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, Skovsbovej 43, Svendborg.

Sådan kommer du i gang

Der er optag 2 gange om året på EUS:

Startdatoen for næste forløb er i uge 11.

Ansøgning: du skal søge om optagelse på www.optagelse.dk