EUX - Business

Med en EUX-uddannelse kan du både få en uddannelse indenfor kontor, handel og forretningsservice OG en studentereksamen.
EUX er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du får en række fag på gymnasialt niveau, så du kan også vælge at læse videre.

Erhvervsfaglig studentereksamen

EUX-Business er en erhvervsfaglig studentereksamen med gymnasiale fag og niveauer. EUX-Business svarer til en 2-årig gymnasial uddannelse og kombinerer en studentereksamen med en praktisk erhvervsuddannelse inden for butik/e-shop-, handels-, event- eller kontoruddannelserne.

Med EUX-Business står du med gode kort på hånden til en karriere inden for erhvervslivet og muligheder for at læse videre.

EUX-Business består af et grundforløb, et studieår og et hovedforløb

På grundforløbet afslutter du en række grundfag på C-niveau:

På grundforløb 1 (GF1 på 20 uger) afslutter du følgende grundfag:
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C

På grundforløb 2 (GF2 på 20 uger) afslutter du følgende grundfag:
Matematik C
Organisation C
Afsætning C
Virksomhedsøkonomi C
IT C

Du kan læse mere om grundforløbet og øvrige fag og indhold på GF1 og GF2 under de enkelte uddannelser (opbygningen er den samme for alle Business-uddannelserne på GF1 og GF2) f.eks. her: /erhvervsuddannelserne/business/handel/handel-eud/opbygning/forloeb-grundforloeb-og-hovedforloeb/

Studieåret er det studiekompetencegivende år, hvor du skal have en række fag på gymnasialt niveau:

Dansk A
Engelsk B
Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B
IT B
Valgfag på C-niveau, som f.eks: Erhvervsjura, Markedskommunikation, Finansiering eller kulturforståelse

Endvidere skal du arbejde med større skriftlige opgaver undervejs i studieåret på EUX-Business.

Hovedforløbet efter EUX-Business

Når du er færdig med både grundforløbet og studieåret, så fortsætter du din uddannelse som elev i en virksomhed. Som EUX-student kan du vælge om du vil fortsætte din uddannelse i en butik/e-hop, indenfor indkøb, salg, logistik, event eller indenfor kontor/administration.

Mulighed for videreuddannelse:

Efter EUX-Business har du adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser, f.eks. akademi- og bacheloruddannelser samt professionsuddannelserne.

Når du har afsluttet hovedforløbet med 2 års elevtid indenfor butik/e-shop, handel event eller kontor, så har du adgang til videregående uddannelser på lige fod med øvrige gymnasiale uddannelser.