EUX-forløb

Du kan vælge at kombinere din erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Det giver dig stærkere kort på hånden til at søge videregående uddannelser.

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Du kan altså både opnå erhvervskompetence og generel studiekompetence på niveau med HF.

Indhold

EUX er en form for turbo-effekt på din erhvervsuddannelse. Du får den samme undervisning – bortset fra grund- og valgfag. Du skal også i praktik under hovedforløbet.

Den erhvervsuddannelse, du har valgt, er rammen, men EUX giver flere fag på gymnasialt niveau, og du skal inden afslutningen af uddannelsen bestå 6 EUX-fag og en større skriftlig opgave.

Strukturen på EUX-forløbet

På de merkantile erhvervsuddannelser, som du kan tage på EUD/EUX Business, ligger EUX-fagene spredt på grundforløbet samt det studieforberedende forløb på 1 år efter grundforløbet og før hovedforløbet.

På de tekniske erhvervsuddannelser, er EUX-fagene fordelt på grundforløbet og hovedforløbet. Det betyder, at skoleperioderne i hovedforløbet typisk er lidt længere end normalt.