Grundforløb+

GF+ er for dig, der gerne vil være klar til at begynde på det ordinære grundforløb GF2. Det kan være, det er et stykke tid siden, du har gået i skole eller du er usikker på om du er helt klædt på til at gennemføre grundforløbet og en praktikplads i en virksomhed.

GF+ BUSINESS: Salg, service og forretning

GF+ er for dig, der gerne vil være klar til at begynde på det ordinære grundforløb GF2. Det kan være, det er et stykke tid siden, du har gået i skole eller du er usikker på om du er helt klædt på til at gennemføre grundforløbet og en praktikplads i en virksomhed.

På GF+ vil du dygtiggøre dig i almene fag som dansk, samfundsfag og regning. Du kommer til at arbejde projektorienteret inden for temaer som f.eks.: handel, salg og service, kundebetjening, økonomi, arbejdspladskultur og brug at IT-redskaber.

På Business skal vi være ajour med tendenser og samfundsudviklingen, så på GF+ vil du også blive klogere på trends inden for f.eks.: sundhed, trivsel, bæredygtighed og klima altså verdensmål – og ikke mindst, hvad dét betyder for virksomhedernes forretningsudvikling. Der vil blive virksomhedsbesøg og mulighed for et kortere undervisningsforløb i en virksomhed.

GF+ FOOD, Fødevarer

GF+ er for dig, der gerne vil blive klar til at begynde på grundforløb 2 inden for en af afdelingens uddannelser. Det kan være, det er et stykke tid siden, du har gået i skole, eller du er usikker på, om du er helt klædt på til at gennemføre grundforløbet.

På GF+ skal du arbejde med temaer, der er rettet mod fødevareuddannelserne. Du skal både arbejde praktisk i vores køkkener og du skal arbejde teoretisk med emner som f.eks. arbejdsmarkedskendskab, sundhed, råvarer, service og betjening. På GF+ vil du også få mulighed for at dygtiggøre dig i almene fag som dansk, samfundsfag, regning og it-redskaber.

Der vil være fokus på FNs verdensmål og derfor vil der blive inddraget emner som:

  • Sundhed og trivsel
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Klimaindsats

Du kan forvente en hverdag, hvor der er plads til fordybelse og til kreativitet i projekterne, såvel praktisk som teoretisk. Når det er relevant, vil der være samarbejde med elever fra GF+ i vores øvrige afdelinger.

GF+ TECH, Teknologi, byggeri og transport

GF+ er for dig, der gerne vil være klar til at begynde på det ordinære Grundforløb 2. Det kan være, det er et stykke tid siden, du har gået i skole eller du er usikker på om du er helt klædt på til at gennemføre grundforløbet og en praktikplads i en virksomhed.

I forløbet skal vi, i fællesskaber arbejde med virkelighedsnære cases og projekter der mere eller mindre tager udgangspunkt i følgende FNs verdensmål:

7) Bæredygtig energi

9) Industri, innovation og infrastruktur

11) Bæredygtige byer og lokalsamfund

12) Ansvarlig forbrug og produktion.

Verdensmålene bliver omdrejningspunktet, når vi skal arbejde med branche relevante emner som arbejdspladskultur, planlægning af arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, dokumentation og faglig kommunikation. Ligesom der vil blive inddraget dansk, regning og samfundsfag i projekterne.

Forløbet er rette mod, at du skal blive i stand til at varetage en praktikplads hos en mestre efter Grundforløb 2. Det betyder, at vi hjælper dig med at opnå kendskab til branchen og hjælper dig med praktikpladssøgning. Der vil blive virksomhedsbesøg og mulighed for et kortere undervisningsforløb i en virksomhed.