Grundforløb 2

Ideen med GF2 er, at du får tilstrækkelig viden og praktisk træning til, at du kan gennemføre et hovedforløb. GF2 slutter med en grundforløbsprøve.

GF2 varer 20 uger (½ år). Det er direkte målrettet det hovedforløb, du har valgt.

Fagene på GF2

Undervisningen er opdelt i:

  • Uddannelsesspecifikke fag
  • Grundfag
  • Valgfag

Grundfagene bygger videre på alt det, du har lært i 9. og 10. klasse. Samtidig får du en masse praksisnær undervisning, som ruster dig til eventuelt at læse videre.

De uddannelsesspecifikke fag giver dig de nødvendige faglige kompetencer.

Vælger du EUX-forløb, får du EUX-fag, mens andre har grundfag og valgfag.

Grundforløbsprøven

Det uddannelsesspecifikke fag bliver afsluttet med en prøve. Opgaven indeholder en praktisk og/eller en teoretisk del. Den kan løses inden 1 dag, og i nogle tilfælde går du op alene – i andre går I op gruppevis.

Du skal bestå prøven for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, medmindre det faglige udvalg giver dispensation.