Jo mere relevant erhvervserfaring du har, des hurtigere kan du få din eksamen som ernæringsassistent, gastronom med specialet kok eller med specialet smørrebrød og catering.

Realkompetencevurdering for alle der er fyldt 25 år

Hvis du er fyldt 25 år, og har lyst til en erhvervsuddannelse, skal du først have en realkompetencevurdering (RKV). Det er en vurdering af din viden, dine færdigheder og dine kompetencer, som bliver grundlaget for, hvordan DIN vej til et eksamensbevis skal se ud.

Hvad kan du allerede?

Uanset om du har været ude af uddannelsessystemet i flere år, skal du altid kunne komme tilbage igen. En RKV (realkompetencevurdering) skal fastlægge, hvilket niveau din viden og dine erfaringer er på, så det er muligt at sige, hvor meget teori og praksis du har brug for, for at kunne mestre det fag, du drømmer om.

Med en RKV er du sikret den korteste og bedste vej til at få bevis på alt det, du kan.

Hvad skal du have?

Er du fyldt 25 år, skal du have en Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV).

Ved realkompetencevurderingen afgør en lærer ved hjælp af et spørgeskema og en praktisk opgave, om du skal kategoriseres som en EUV1-, EUV2- eller EUV3-elev.

Realkompetencevurdering proces

EUV1

En EUV1-elev har mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Har du det, kan du springe grundforløbet over, og du skal ikke have en praktikplads. Du kan gå direkte i gang med teoridelen af hovedforløbet. Hvor meget af teorien du skal have, afhænger af netop af din uddannelse, som bliver afklaret i kompetencevurderingen. Som EUV1´er kan du typisk blive ernæringsassistent på ca. 1 år – en uddannelse som normalt tager 3½ år

EUV2

En EUV2-elev har enten en anden uddannelse eller op til 2 års relevant erhvervserfaring.

Har du det, skal du have et almindeligt hovedforløb, hvor du dels er i praktik hos en arbejdsgiver, dels er på skoleophold. Afhængigt af din uddannelse og erfaring kan du måske få merit for en del af teorien.

EUV3

En EUV3-elev står uden anden uddannelse og uden relevant erhvervserfaring.

Er det din situation, skal du have grundforløb 2 og bagefter en læreplads afbrudt af teori på hovedforløb 1, 2 og 3.

Hvordan foregår en RKV?

  1. Du er som 25+-årig interesseret i en erhvervsuddannelse
  2. Du kontakter erhvervsskolens studievejleder, sekretær eller faglærer
  3. Med hjælp fra typisk en studievejleder vælger du, om du skal være ernæringsassistent, gastronom med specialet kok eller gastronom med specialet smørrebrød og catering. Du afgør også hvilket trin, du vil gå efter – fx ernæringshjælper eller ernæringsassistent
  4. Studievejlederen afklarer, om du er en EUV1-, EUV2- eller EUV3-elev
  5. Du bliver indkaldt til en realkompetencevurdering på FOOD
  6. Sammen med en lærer udfylder I et meget specifikt spørgeskema, som bygger på bekendtgørelsen for uddannelsen
  7. Hvis du vurderes til at være en EUV1´er, bliver du indkaldt til en hel dag, hvor du skal vise dine kompetencer – det handler om ernæringsberegning og kostråd, brug af it samt tilberedning af et måltid ud fra dagens råvarer
  8. Hvis håndelag, hurtighed, arbejdsmetoder og madens kvalitet ikke lever op til standardkravene, skal du have samme uddannelse som en EUV2´er eller EUV3´er. (Den faglige vurdering sker ud fra krav, der er fastlagt af de faglige udvalg på området)
  9. En faglærer udarbejder en uddannelsesplan, og du får hurtigt besked.

”Min opgave er at finde ud af, hvor de enkelte elever er, og jeg vurderer både de faglige og de personlige kompetencer”, forklarer faglærer Anni Skov Olsen.

2 chancer om året

Optagelse på hovedforløb sker 2 gange om året. Hvis du skal have grundforløb, er der opstart i januar og august.

Realkompetencevurderingen sker i april, juni og oktober, så du er afklaret i god tid, inden uddannelsen begynder. Hver enkelt elev skal nemlig før start være registreret korrekt.

Datoerne for realkompetencevurdering i 2. halvår 2017 er 2/10 og 7/12. Tilmelding skal ske til Lea Steen Christensen på 7222 5733 eller lsc@sesg.dk.