Socialfondsprojekter

EU SOCIALFONDSPROJEKTER PÅ SESG EUD/EUX

EUX – en del af svaret

EUX – en del af svaret er et samarbejde mellem erhvervsskolerne i Region Syddanmark. Projektet skaber praktikpladser til 460 EUX-elever og viser dermed, at EUX er et attraktivt alternativ til gymnasiet for dygtige unge, der kan lide at bruge sig selv fysisk/ praktisk.

Projektet gennemføres fra oktober 2016 – december 2020. Projektet støttes af EU’s socialfond og Region Syddanmark, og gennemføres i dialog med SMV Danmark og Dansk Byggeri.

Læs eventuelt mere på projektets hjemmeside: https://www.euxpraktik.nu/

 

EUD Student

Projekt EUD Student har udvalgt 8 uddannelser, som både er attraktive for studenter og har mangel på faglært arbejdskraft. Længden af uddannelsen tilpasses, så studenterne får merit for deres gymnasiale baggrund.

Indholdet i undervisningen er tilpasset studenternes større modenhed. Undervisningen omlægges til learning lab med lærertilgængelighed, hvor eleverne arbejder med case baseret undervisning og fokus på problemløsning, med brug af digitale medier og ny læringsteknologi. Gennem undervisningen trænes eleverne i større selvstændighed, problemløsning og opsøgning af egen læring.

Projektet er støttet af EU’s socialfond og Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs eventuelt mere på projektets hjemmeside http://ligeud.nu/

 

Fremskudt Trivselsberedskab

Projektet skal bryde de sårbare elevers negative spiral med hyppige frafald gennem et tættere samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser.

Samarbejdet består af tre indsatser: Etablering af en trivselskultur, individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter til støtte af de sårbare elever. Gennem projektet skabes en trivselskultur, bl.a. gennem kurser i regi af PsykInfo til lærere og vejledere m.fl.

Projektet gennemføres fra oktober 2018 – december 2020. Projektet støttes af EU’s socialfond og Region Syddanmark.

Læs eventuelt mere på projektets hjemmeside https://www.trivselsberedskab.dk/