GF1 - Erhvervsuddannelse for unge

Er det højst et år siden du gik ud af 9. eller 10. klasse begynder du på grundforløb 1 (GF1). Du behøver ikke vide præcis, hvad du vil være, før du går i gang. Du skal blot vælge hovedområde og fagretning. Og du skal vælge, om du vil tage din erhvervsuddannelse som et EUX-forløb.

Kom godt i gang

Hvis det højst er 1 år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, begynder din vej mod en erhvervsuddannelse med en bred fagretning på Grundforløb 1 (GF1).

GF1 varer 20 uger (½ år), og her arbejder du både med faglige emner og praktisk arbejde, som gør dig klar til at komme ud på en arbejdsplads.

Du behøver ikke at vide præcis, hvad du vil være, når du begynder. Du skal i første omgang blot finde ud af, hvilket hovedområde og fagretning du synes lyder mest interessant. Når du kommer i gang kan du stadig vælge om, hvis du finder ud af, du hellere vil noget andet.

Procedurer for optagelse kvote GF1 aug18

De 4 hovedområder

Alle erhvervsuddannelser i Danmark er inddelt i 4 hovedområder. De er:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • KONTORHANDEL og FORRETNINGSSERVICE
  • FØDEVARER, jordbrug og oplevelser
  • TEKNOLOGIBYGGERI og TRANSPORT

De fremhævede ord viser, hvad du kan forvente at finde på Svendborg Erhvervsskole.

Fagretninger

På Svendborg Erhvervsskole kan du vælge mellem 5 forskellige fagretninger:

  • Business – under hovedområdet Kontor, Handel og Forretningsservice
  • Food – under hovedområdet Fødevarer
  • Metal, Transport og Design – under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport
  • Byggeri, Arkitektur og Design – under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport
  • Strøm, Styring og IT – under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

Attraktivt ungemiljø

Som grundforløbselev skal du møde forskellige steder, afhængigt af, hvad du vælger.

Vælger du Food, skal du finde bygningerne på Ryttervej 65.

Vælger du Business, skal du finde bygningerne på Skovsbovej 43.

Vælger du en fagretning indenfor Teknologi, Byggeri og Transport, skal du møde på Porthusvej 71.

Uanset hvor du kommer hen, møder du en skole, hvor du bliver en del af et aktivt, sjovt og spændende studiemiljø sammen med jævnaldrende.

Du kan tage EUX-forløb

Det er muligt at tage din erhvervsuddannelse som et EUX-forløb. Det betyder, at du får flere fag på et højere niveau, så du kan opnå en gymnasial eksamen på linje med HF samtidig med at du får alle de håndværksfag og den praktiske træning som kammeraterne, der tager erhvervsuddannelsen uden EUX.

Senest 14 dage efter skolestart skal du afgøre, om du vil tage EUX-forløb, og hvis du vælger det, får du allerede i det første halvår dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

Bevægelse 45 minutter om dagen

Bevægelse i gennemsnit 45 minutter om dagen er en del af uddannelsen. Det betyder, at du en gang om ugen skal have idrætstøj med. De andre dage sørger vi for, at du får bevægelse, mens du arbejder med projekter og opgaver.

Erfaringerne fra især Svendborgprojektet og folkeskolerne i Svendborg Kommune er baggrunden for, at det også er blevet et krav på erhvervsuddannelserne. Forskningen har nemlig vist, at vi lærer bedre, når vi bliver rørt, og vi lærer også bedre af at bruge kroppen.

Grundforløb 2

Inden du afslutter GF1 skal du vælge, hvilken uddannelse du vil stile imod. På GF2 lærer du en masse om faglig undervisning og værkstedtræning indenfor den uddannelse, du har valgt. Det ½ år på GF2 giver dig faglige og personlige kompetencer til at fortsætte i hovedforløbet.

Læs mere om GF2

Hovedforløbet

Så tidligt som muligt inden hovedforløbet er det klogt at have sikret sig en uddannelsesaftale med en mester, virksomhed eller forretning. Hovedforløbet veksler nemlig mellem praktik og skole. Hovedvægten ligger på praktikken.

Læs mere om hovedforløbet

Det fælles mål fra begyndelsen af grundforløbet til afslutningen på hovedforløbet er, at du bliver så dygtig som du overhovedet kan.