Studieliv

Hverdagen veksler mellem teori og praksis på Svendborg Erhvervsskole. Projekter er populære, og vi understøtter talentudvikling på alle planer. Vi har det rart sammen socialt, og du kan også selv påvirke udviklingen på skolen via elevråd og festudvalg.