Optagelse og adgangskrav

Bygningsmaleruddannelsen i EUX-versionen stiller visse krav. De generelle krav gælder for både for EUD og EUX, men herudover skal du være villig til at gå til eksamen i flere fag.

Her på Svendborg Erhvervsskole er vi glade for din interesse for bygningsmaleruddannelsen, og vi vil meget gerne tage pænt imod dig.

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb. Der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre til hovedforløbet.

Adgangskrav til grundforløbet

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
  • Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

  • Naturfag på E-niveau
  • Dansk på E-niveau

Endvidere skal du i grundforløbet have taget følgende certifikat:

  • Opstilling af rulle- og bukkestillads

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik.

Husk at der går et stykke tid, inden du hører noget fra Optagelse.dk.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.