Optagelse og adgangskrav

Bygningsmaleruddannelsen i EUX-versionen stiller visse krav. De generelle krav gælder for både for EUD og EUX, men herudover skal du være villig til at gå til eksamen i flere fag.

Her på Svendborg Erhvervsskole er vi glade for din interesse for bygningsmaleruddannelsen, og vi vil meget gerne tage pænt imod dig.

Der er dog en række adgangskrav, som skal være opfyldt, inden vi kan optage dig på uddannelsen. Disse adgangskrav er:

  • Du skal have færdiggjort folkeskolens 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning
  • I fagene dansk og matematik skal du som minimum mindst have karakteren 2 til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  • Du skal vurderes uddannelsesparat, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Hvis du meget hurtigt får en uddannelsesaftale med en virksomhed, er du automatisk optaget på uddannelsen som maler. Du skal dog stadig have afsluttet enten 9. eller 10. klasse.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1. For at blive optaget på grundforløb 2, skal du have en læreplads, eller du kan ansøge om en af skolens kvotepladser. Kvotepladser er skolens mulighed for at optage et mindre antal elever, som ikke har en aftale om en elevplads inden begyndelsen af uddannelsens grundforløb 2. Kontakt skolens erhvervs- og uddannelsesvejleder for yderligere information om optagelse.

Sådan søger du

Krav til hovedforløbet

Når du har gennemført grundforløbet, ønsker du sikkert at gå videre til hovedforløbet, og her er der ligeledes en række krav, som du skal opfylde, inden vi kan tage pænt imod dig dér. Du skal nemlig have gennemført og bestået følgende fag:

  • Naturfag på E-niveau
  • Dansk på E-niveau

Når du er i grundforløbet, får du mulighed for at tage certifikatet inden for

  • Opstilling af rulle- og bukkestillads

Hvordan tilmelder jeg mig?

Når du synes du er klar til at søge om optagelse på uddannelsen som maler, skal du se en bestemt dato for dig: 1. marts.

1. marts er nemlig seneste dag for tilmelding til uddannelsen. Du søger ind på uddannelsen som maler via Optagelse.dk, hvor du udfylder ansøgningsskemaet elektronisk.

Hvis det er over et år siden, at du forlod folkeskolen, og hvis du endnu ikke er fyldt 25 år, har du mulighed for at søge om optagelse 2 gange om året. Hvis du er over 25 år, skal du kontakte din UU vejleder, som vil vurdere dine kompetencer i forhold til ansøgning.

Husk at der går et stykke tid, inden du hører noget fra Optagelse.dk.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.