Eksamen

Eksamener og prøver møder du flere gange undervejs i uddannelsen, og med EUX-forløbet skal du være klar til 6 ekstra prøver og en større eksamensopgave undervejs.

Uddannelsen som bygningsmaler på Svendborg Erhvervsskole klæder dig på til at blive den dygtige maler, som blandt andet arbejder hos private, i virksomheder og på byggepladser. Når du uddanner dig som maler, skal du løbende op til prøver og eksamener.

Grundforløbet er en del af uddannelsen, som alle skal gennemføre og bestå, før man kan fortsætte på hovedforløbet. På grundforløbet lærer du de helt basale ting i maleruddannelsen, og når du er ved vejs ende på grundforløbet, skal du op til en prøve.

Bemærk at hvis du består denne prøve, er du sikret en fuld uddannelse som bygningsmaler via den nye SKP-garanti.

Hovedforløbet afsluttes med svendeprøve

Når du efter 3 ½ år nærmer dig afslutningen på uddannelsen som maler, skal du op til en svendeprøve. Svendeprøven er den afsluttende eksamen, hvor du skal vise at du mestrer de teknikker og teorier, som du har lært igennem uddannelsen.

En svendeprøve kommission på 4 personer udefra vil bedømme dit svendestykke. Her skal du vise, at du er i stand til at planlægge et stykke malerarbejde og udføre opgaven.

7 trins-skalaen gælder

Når karaktererne skal falde og din indsats bedømmes, bruger vi den velkendte 7 trins-skala. Den er den karakterskala, som du kender fra folkeskolen, hvor karakteren 12 er den højeste karakter.

Her vil din underviser sammen med censorer vurdere dit arbejde, og ud fra indsatsen får du altså en karakter fra 7 trins-skalaen. Du får karakterer i både praktiske opgaver samt for skriftlige og mundtlige besvarelser.

Eksamen i 6 EUX-fag

EUX-forløbet indeholder 6 prøver i fag på gymnasialt niveau og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afsluttende skriftlige eksamensprojekt.

Eksamensreglerne på erhvervsuddannelserne i Svendborg.