Undervisning

Hvis du er parat til at bruge både hænder og hoved, er uddannelsen som bygningsmaler bestemt noget for dig. Med EUX bruger du mere tid på den boglige undervisning både på grundforløb og hovedforløb.

Vi bestræber os altid på at gøre uddannelsen som bygningsmaler så spændende, aktuel og energisk som muligt. Derfor vil du møde engagerede og dygtige undervisere fra dag 1.

Et af vores vigtigste mål er at skabe en undervisning, som er så tæt på din virkelighed som maler som overhovedet muligt. Vi veksler derfor altid imellem små, korte teoretiske oplæg og arbejde på værkstedet.

Husk sikkerhedssko

En af de discipliner, som du lærer i uddannelsen som bygningsmaler, er arbejde på stilladser. Du vil nemlig få et intensivt kursus i, hvordan du arbejder på et stillads.

Derfor er det vigtigt at du investerer penge i et par sikkerhedssko, som du medbringer på uddannelsen. Vi sætter sikkerheden meget højt i uddannelsen som maler.

6 fag på mindst C-niveau

På EUX-forløbet gælder det, at

  • Du skal undervejs i din erhvervsuddannelse have dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau.
  • Du skal have yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Af disse skal mindst to fag være på B-niveau eller højere.
  • Du skal lave en større skriftlig opgave.
  • Du skal gennemføre et skriftligt eksamensprojekt i to eller tre fag.

Ekstra kursus kan være nødvendigt

Der er placeret grundfag på C-niveau i både 1. og 2. del af grundforløbet. Elever, der ikke har adgang til grundforløbets 1. del skal opkvalificere sig forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del. Eventuel deltagerbetaling i forbindelse med dette refunderes efter grundforløbet.