Råd og udvalg

Alle elever på Svendborg Erhvervsskole er en del af skolens elevråd, som er elevernes garanti for, at de bliver hørt af ledelse og bestyrelse.

Når du starter op på uddannelsen som maler på Svendborg Erhvervsskole, vil du ret hurtigt finde ud af, at du befinder dig på en stor skole med mange elever. Selv om du og dine studiekammerater er fordelt på 3 matrikler i Svendborg, udgør I stadig 1 samlet del i elevrådet.

Elevrådets vigtigste rolle er at sikre, at du og dine kammerater har de bedste forhold som muligt, mens I er på uddannelse hos os. Derfor er elevrådet et centralt organ for dig, mens du tager uddannelsen som maler.

Fra erhvervsuddannelser til gymnasium

Det er alle elever på Svendborg Erhvervsskole, som er en del af elevrådet. Dette gælder altså både for de elever, som går på teknisk gymnasium, handelsgymnasium og på erhvervsuddannelserne.

Sammen udgør I et elevråd, hvor specifikke ønsker kan luftes og ekspederes videre til skolens ledelse og bestyrelse. Måske ønsker I flere computere i fællesområder, eller måske er der behov for et volleyballnet på græsplænen til brug i frikvarterer?

Elevrådet i bestyrelsen

Elevrådet udgør en vigtig del af din uddannelse som maler på Svendborg Erhvervsskole. Det er nemlig elevrådet, som bringer dine og kammeraternes ønsker videre til skolens ledelse.

Desuden har elevrådet 2 pladser i skolens bestyrelse. Det er dog kun det ene medlem, som har stemmeret – men begge medlemmer har taleret i bestyrelsen.

Elev med i LUU

Desuden er der altid en elevrepræsentant med i LUU, det Lokale Uddannelses Udvalg. Udvalget mødes 4 gange om året, hvor der arbejdes med maleruddannelsen.