Optagelse og adgangskrav

I det øjeblik du beslutter dig for at søge om optagelse på uddannelsen som maler, er der en række adgangskrav, som du skal sikre dig, at du opfylder.

Tag uddannelsen under EUV. EUV står for ErhvervsUddannelse for Voksne, og det er et uddannelsestilbud til dig, der er fyldt 25 år.

EUV er et målrettet forløb, der som udgangspunkt er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge. Den store forskel er, at en EUV sammensættes ud fra den erfaring og den uddannelse som du har med dig.

Fra 0 til 20 uger

Dermed bygger vi videre ud fra din baggrund. Vi vurderer dine kompetencer, og denne såkaldte realkompetencevurdering danner grundlag for dit uddannelsesforløb her på Svendborg Erhvervsskole.

Når du starter en EUV, kan du enten være ledig eller i beskæftigelse. Da EUV bygger på din erfaring og uddannelse varer grundforløbet fra 0 til 20 uger.

Sådan søger du ind på EUV

Hvis du er interesseret i at tage uddannelsen som EUV, er der en række adgangskrav, som du skal opfylde.

  • Du skal være fyldt 25 år
  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning
  • Du skal have gennemført folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit

Hvis du ikke kan opfylde karaktergennemsnittet, kan du opkvalificere dig på VUC. Du kan også tage din eksamen i dansk og matematik på erhvervsskolen.

Bemærk: Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du se bort fra kravet om gennemsnitskarakteren på 02.

Hvis du har 2 års relevant erhvervserfaring med din ønskede uddannelse, bliver du optaget direkte på hovedforløbet.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder for de tekniske erhvervsuddannelser, Alma Qvistgaard. Ring til Alma på tlf. 7222 6018.