Opbygning

Bygningsmaleruddannelsen er delt i et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på Svendborg Erhvervsskole, hvor du både har bøger og pensler i hænderne, inden du skal ud i praktik afbrudt af nogle skoleophold. Der er prøver undervejs frem mod den endelige svendeprøve.