Det sociale

Uddannelsen er altid i fokus, når du tager uddannelsen som bygningsmaler, men vi har også andre spændende tilbud til dig, når du er begyndt på uddannelsen.

At starte op på uddannelsen som maler kan være lidt af en omvæltning for mange unge som dig. Derfor forsøger vi på bedst mulig vis at få rystet vores elever så godt sammen som muligt.

Vi skifter lidt imellem de forskellige tiltag, men det kan nævnes at vi tidligere for eksempel har haft en overnatning på Hovborg på Langeland. Her har eleverne fået forskellige udfordringer, hvor samarbejde har været en vigtig brik i opgaveløsningen.

Bål, bivuak og bold

En af udfordringerne kan for eksempel være at få skabt et dejligt måltid mad over bål ud fra de ingredienser, som udleveres i en kurv. Det kan også være, at I selv skal konstruere jeres egen hytte eller bivuak ud fra de hjælpemidler I får udleveret.

Det sker også tit at der spilles fodbold i pauserne. Grundlæggende ved vi godt at opgaveløsning i fællesskab og fælles løsning af opgaver generelt giver grobund for et bedre socialt miljø i uddannelsen som maler.