Optagelse og adgangskrav

Inden du bliver optaget på uddannelsen som elektriker, er der en række adgangskrav, du skal opfylde. Vi fortæller om disse krav og guider dig videre.

Du læser med på disse linjer, fordi du formentlig er meget interesseret i at blive optaget på uddannelsen som elektriker. På Svendborg Erhvervsskole er vi glade for din interesse, men inden vi kan tage pænt imod dig, er der en række adgangskrav du skal opfylde.

Disse krav er følgende:

  • Du skal have færdiggjort folkeskolens 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning
  • I fagene dansk og matematik skal du som minimum mindst have karakteren 2 til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  • Du skal vurderes uddannelsesparat, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Dog er det således, at hvis du på forhånd har en uddannelsesaftale med en virksomhed, er du automatisk optaget på uddannelsen som elektriker. Du skal dog stadig have afsluttet enten 9. eller 10. klasse.

Krav om E-niveau

Når du er igennem grundforløbet og ønsker at gå hele vejen, er der krav om, at du har gennemført og bestået følgende fag:

  • Dansk på E-niveau
  • Matematik på D-niveau
  • Fysik på E-niveau

Når du er i grundforløbet, får du mulighed for at tage certifikater inden for

  • Instruktion i arbejde under spænding
  • Førstehjælp på mellemniveau
  • Elementær brandbekæmpelse
  • Opstilling af rulle- og bukkestillads

Hvordan tilmelder jeg mig?

Når du har besluttet dig for at søge om optagelse på uddannelsen som elektriker, er der nogle vigtige ting du skal være klar over. Du skal tilmeldes senest 1. marts, og det skal ske via Optagelse.dk.

Hvis det er over et år siden, du forlod folkeskolen og endnu ikke fyldt 25 år, kan du søge om optagelse 2 gange om året. Hvis du er fyldt 25 år, skal du have vurderet dine kompetencer af din UU vejleder.

Når du har gennemført den elektroniske tilmelding på Optagelse.dk, går der et stykke tid, inden du får svar på optagelsen. Hvis du har spørgsmål til adgangskrav eller tilmelding, kan du hente hjælp hos vores sekretær Yvonne Sejten på tlf. 7222 5746.