Opbygning

Forløbet af elektrikeruddannelsen fortæller vi mere om her som fx uddannelsesretningerne, måden vi underviser på, elevtiden og studierejsen til England under hovedforløbet samt de eksaminer du skal til frem mod svendeprøven.