Forløb (grundforløb og hovedforløb)

Uddannelsen som elektriker er en 4 årig uddannelse, hvor du skal igennem perioder, som hedder grundforløb, hovedforløb og praktik. Læs mere om det her.

Når du starter op på uddannelsen som elektriker, er det samtidig indgangen til 4 års spændende uddannelse med strøm, styring og it. Som det er på langt de fleste uddannelser, skal du løbende op til prøver og eksamener.

Alle, som starter på uddannelsen, skal igennem et grundforløb. Her stifter du bekendtskab med grundlæggende fag, og du bliver løbende vurderet ud fra de opgaver du afleverer og ud fra dit generelle niveau i timerne.

Elmontør efter 2 ½ år

Når du har været 2 ½ år igennem uddannelsen som elektriker, kan du kalde dig selv for elmontør. Dette indebærer naturligvis at du har bestået prøver og eksamener.

Grundforløbet afsluttes eksempelvis med en teoretisk skriftlig prøve. Du skal desuden op til en mundtlig prøve, hvor din underviser og en censor vil bedømme din præstation.

Svendeprøve som afslutning

Når du fortsætter uddannelsen efter de 2 ½ år. begynder du også at forberede dig til den afsluttende eksamen på uddannelsen som elektriker. Denne eksamen kaldes også for svendeprøven, hvor du skal vise hvad du har lært undervejs i uddannelsen.

Til svendeprøven skal du op i en skriftlig prøve, hvor du på tid skal besvare en række opgaver. Der venter desuden også en praktisk prøve, som startes op 3-6 måneder, før din uddannelse er afsluttet.

7 trins-skalaen gælder

I uddannelsen som elektriker bruger vi den velkendte 7 trins-skala. Det er netop denne karakterskala, som du kender fra folkeskolen, hvor 12 er den højeste karakter.

Det er din underviser og censor (også kaldet skuemester), som bedømmer din præstation og ud fra denne giver dig en karakter. Karakterer gives både i teoretiske og praktiske prøver.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.