Råd og udvalg

Elevrådet på Svendborg Erhvervsskole er med til at sikre dig nogle gode år under din uddannelse. Så har du nemlig medindflydelse på din uddannelse.

Svendborg Erhvervsskole er en større skole med mange forskellige ungdomsuddannelser. Uddannelsen som elektriker er blot én ud af mange erhvervsuddannelser, og vi har desuden også et handelsgymnasium og et teknisk gymnasium.

Det er ensbetydende med rigtigt mange elever med mange forskellige ønsker. For at tilgodese så mange elever som muligt, er der oprettet et elevråd, hvor du og dine klassekammerater kan få taletid.

Måske har I ønsker til bedre faciliteter i kantinen, eller måske savner I nogle fester. Få medindflydelse på tingenes gang ved at bruge elevrådet.

Elevrådet i bestyrelsen

Når elevrådet er sammensat af elever fra de enkelte uddannelser, udpeges der 2 personer i elevrådet, som også bliver en del af skolens overordnede bestyrelse. Det betyder at elevrådet også bliver hørt i den øverste bestyrelse.

Det er dog ikke begge repræsentanter, som har stemme ret i bestyrelsen. Det er kun det ene medlem af elevrådet, som kan stemme, men begge repræsentanter har taleret til bestyrelsesmøder.